Takster i storkeredens pasningsordning

Priser 

 

- Der betales ALLE 12 mdr. også under ferie og sygdom.

 

Fuldtidsplads hos mig på 48 timer er 7300 Kr.

 

Tilskud fra Silkeborg Kommunen lyder på  5390 kr

Din egenbetaling er 1.910 kr 

 

 

 

 

Ved pasning i privat pasningsordning yder den kommune i kommer fra, et tilskud på 75% - dette er tilskud fra Silkeborg kommune).

Det er muligt, at få tilskud fra egen kommune, hvis I ikke bor i Silkeborg kommune. Tilskuddet reguleres 1 gang årligt af forældrenes bopæls kommune.

Der betales og ydes tilskud alle årets 12 måneder også under sygdom og ferier.

Betaling skal være mig i hænde, senest den første hverdag i måneden.

Ansøgningsblanketten til økonomisk tilskud finder i på kommunens hjemmeside. I skal selv sørge for at søge tilskuddet, der udbetales månedligt.

Se mere på Silkeborg kommunes hjemmeside: http://silkeborgkommune.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Dagpleje-vuggestue-og-boernehave/Private-pasningstilbud

Se mere på Viborg kommunes hjemmeside: https://kommune.viborg.dk/Borger/Boern,-unge-og-familie/Dagtilbud-0-6-aar/Priser/Tilskud-til-privat-pasning 

Der ydes desuden søskende rabat. Dette skal i selv sørge for, at søge på kommunes hjemmeside.